Ongeval inzittendenverzekering Aanvullende dekking

Deze verzekering kunt u kiezen als aanvulling op de hoofddekking voor uw auto.

U als bestuurder
Als bestuurder bent u in veel gevallen niet verzekerd voor letsel en/of materiële schade. Enkel als iemand anders aansprakelijk is voor de schade. Is niemand verantwoordelijk of bent u zelf verantwoordelijk voor de schade/ongeval, dan bent u zonder aanvullende verzekering niet verzekerd voor letsel of materiële schade. Een groot risico.

Uw passagiers
In veel situaties zijn uw passagiers standaard verzekerd via het WA deel van uw verzekering of via de verzekering van de tegenpartij. Voorwaarde hierbij is dat wel iemand aansprakelijk is voor de schade. Is er niemand aansprakelijk (een boom valt voor u op de weg)? Dan zijn de passagiers niet verzekerd voor letsel en/of materiële schade. De ongevallen inzittenden verzekering kan in dit geval uitkomst bieden.

In onderstaand overzicht ziet u wat wel en niet verzekerd is.

Wel verzekerd
 • Een vooraf vastgesteld bedrag als de bestuurder en/of een passagier blijvend letsel oploopt of overlijdt door een verkeersongeval met uw auto.
Niet verzekerd
 • Inzittenden zonder deugdelijke zitplaats.
Eigen risico
 • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
 • € 7.500 per overleden persoon.
 • €15.000 per persoon bij:
  • Volledige ongeneeslijke geestesstoornis.
  • Volledige ongeneeslijke verlamming.
  • Volledig verlies van het gehoor, het gezichtsvermogen of de spraak.
Bijzonderheden
 • Als de gevolgen van het ongeval groter worden door een ziekte, kwaal of gebrek die al bestond voor het ongeval, dan baseren wij de uitkering op de gevolgen van het ongeval alsof deze aandoeningen er niet zijn.
 • Een Nederlandse arts stelt binnen 2 jaar na het ongeval de mate van blijvend letsel vast naar Nederlandse maatstaven.
 • Bij gedeeltelijk (functie)verlies volgt een gedeeltelijke uitkering.
 • Als de bestuurder of passagier geen veiligheidsgordel droeg, dan verlagen wij de uitkering voor de betreffende persoon met 25%.
Lees hier de volledige voorwaarden van onze autoverzekering in pdf formaat.

Beide verzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen bij letsel of overlijden van de bestuurder of passagiers. Waarom zijn er twee? En wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade vergoed en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag. De dekking van de schadeverzekering is dan ook ruimer. Naast lestelschade wordt bij de schadeverzekering inzittenden ook schade aan lijfgoederen vergoed. Ook de (maximale) verzekerde bedragen zijn hoger. Een schadeverzekering inzittenden is vaak duurder dan een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongeval inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Een vooraf afgesproken bedrag
Maximaal € 15.000,-
Goedkoper
Schade inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Werkelijk geleden schade
Maximaal € 1.000.000,-
Duurder