Rechtsbijstandverzekering Aanvullende dekking

Wilt u extra zekerheid voor het geval u onverhoopt betrokken raakt in een juridisch geschil? Kies dan voor de rechtsbijstand dekking. Onze juristen helpen u verder en de kosten worden vergoedt.

Rechtsbijstand kan handig zijn bij

 • Ongevallen waarbij de schuldvraag niet duidelijk is
 • Verborgen gebreken bij aankoop van uw motor
 • Wa of Wa plus verzekerd? De rechtsbijstand verhaalt de eventuele schade bij de tegenpartij
 • Iemand stelt u (onterecht) aansprakelijk voor een verkeersfout / schade.

Let op dubbel verzekeren
Veel mensen zijn dubbel verzekerd voor rechtsbijstand. Dit komt doordat zij een rechtsbijstand verzekering bij de motor hebben en daarbuiten nog een losse rechtsbijstand verzekering. Heeft u een losse rechtsbijstandverzekering en daarbij ook de module Auto of verkeer? Dan hoeft u dit nu niet aanvullend te verzekeren.

Aanvullend op de onderstaande voorwaarden zijn ook de Algemene voorwaarden van DAS rechtsbijstand van toepassing.

Rechtsbijstand voorwaarden Wordt uitgevoerd door onze partner DAS

Wel verzekerd U krijgt rechtshulp door DAS bij:
 • Het deelnemen aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig zoals het verhalen van schade aan uw auto, op een ander die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.
 • Overeenkomsten die betrekking hebben op het verzekerde motorrijtuig. Zoals een koop- of verkoopovereenkomst, een overeenkomst voor een reparatie of onderhoud, een sleep- of stallingsovereenkomst of de verzekering van het motorrijtuig.
 • Uw belang bij het conflict moet minimaal € 175 zijn. Het belang is het bedrag waarover het conflict gaat. Dit minimumbelang van € 175 geldt niet voor het verhalen van een schade of bij een strafzaak.

Verzekerd zijn:
 • U bent verzekerd als eigenaar en/of gebruiker van een op uw polis vermeld motorrijtuig. Is het verzekerde motorrijtuig in reparatie en hebt u tijdelijk een ander soortgelijk motorrijtuig ter beschikking? Dan is het vervangende motorrijtuig gedurende de tijd van de reparatie ook verzekerd. Vervangt u een verzekerd motorrijtuig door een gelijksoortig motorrijtuig en is het gebruik hetzelfde? Dan gaat uw verzekering over op dit nieuwe motorrijtuig.
 • Verzekerd zijn ook alle inzittenden van een op uw polis verzekerd motorrijtuig. En ook degene die een op uw polis verzekerd motorrijtuig bestuurt. Maar alleen als deze persoon toestemming van u heeft en ook bevoegd is om dit motorrijtuig te besturen. De bestuurder en de andere inzittenden krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel of schade aan persoonlijke eigendommen hebben opgelopen als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.
 • Ook uw nabestaanden voor wie u een erkende zorg- of onderhoudsplicht heeft zijn verzekerd. Zij krijgen juridische hulp als uw overlijden te maken heeft met een gebeurtenis die verzekerd is. Deze hulp heeft betrekking op het vorderen van een financiële vergoeding voor de kosten van levensonderhoud.
Niet verzekerd U krijgt geen rechtshulp of vergoeding van kosten voor:
 • De gevallen die in de algemene voorwaarden worden uitgesloten.
 • Als u een tweedehands motorrijtuig heeft gekocht zonder schriftelijke garantie van een merkdealer, BOVAG of FOCWA bedrijf.
 • Als u het motorrijtuig gebruik voor bijzondere doeleinden zoals verhuur, les, examens, bezorgdiensten of transport voor derden tenzij op de polis vermeldt is dat uw voertuig voor deze doeleinden verzekerd is, de geschillen over contracten voor deze bijzondere doeleinden zijn niet verzekerd.
 • Als u een (straf)zaak door het betalen van een transactie of schikkingsvoorstel kunt of had kunnen voorkomen.
 • Zaken die bij het afsluiten van de verzekering al bestonden of waarvan u toen al kon verwachten dat deze zouden ontstaan.
Eigen risico
 • Er is geen eigen risico.
 • Als u DAS vraagt om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet niet verplicht is om een advocaat in te schakelen geldt een eigen risico. In dat geval moet u DAS een eigen risico van € 250 betalen.
Maximale vergoedingen per schadegeval
 • DAS vergoedt voor conflicten over schade en letsel in het verkeer en bij een strafzaak de externe kosten onbeperkt. Heeft het conflict betrekking op een gebeurtenis buiten Europa of een niet Europees land rond de Middellandse Zee? Dan betaalt DAS per conflict de externe kosten tot maximaal € 5.000. Voor alle overige conflicten betaalt DAS nooit meer dan € 60.000 aan externe kosten. Deze bedragen zijn inclusief btw. Let op! Is er sprake van een conflict waarbij meer belanghebbenden zijn betrokken, dan betaalt DAS maximaal de kosten zoals in de algemene voorwaarden bij het artikel “Zijn er meer belanghebbende betrokken?’ is vermeld
 • Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS juridische hulp verleent, zijn dit interne kosten. Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal € 5.000 exclusief btw. Als u de btw niet kunt verrekenen betaalt DAS ook de btw over dit bedrag. DAS betaalt pas na afloop van de procedure de behandelkosten aan de externe rechtshulpverlener. Tussentijds betaalt DAS dus geen (deel van) behandelkosten.
 • DAS vergoedt maximaal € 5.000 exclusief btw als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, maar op uw verzoek de zaak wel aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige in behandeling wordt gegeven. Als u de btw niet kunt verrekenen betaalt DAS ook de btw over het maximale bedrag. Als een juridisch specialist in dienst van DAS deze juridische hulp verleent, wordt dit gezien als interne kosten. Deze interne kosten worden onbeperkt vergoed.
 • Als een waarborgsom voor uw vrijlating nodig is in een strafzaak in het buitenland of om een buitenlandse overheid uw eigendommen te laten teruggeven, kan DAS maximaal € 60.000 voorschieten. De strafzaak moet dan wel verzekerd zijn op uw rechtsbijstandverzekering. Geeft de buitenlandse overheid het geld aan u terug? Dan moet u de waarborgsom onmiddellijk aan DAS terugbetalen. Krijgt u het geld niet van de buitenlandse overheid terug? Ook dan moet u de waarborgsom aan DAS terugbetalen, maar dan binnen één jaar nadat DAS het bedrag heeft voorgeschoten.
 • Heeft een ander schade aan u toegebracht is het waarschijnlijk dat hij / zij niet in staat is om deze schade binnen 3 jaar aan u te vergoeden? Dan betaalt DAS deze schade aan u maar maximaal € 2.000. Het moet dan wel vaststaan dat u recht heeft op deze vergoeding en dat u het bedrag niet op een andere manier vergoed kunt krijgen.
Bijzonderheden
 • Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Wel moeten de feiten die direct tot het conflict hebben geleid, hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze verzekering. En krijgt u alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben, toen u de verzekering afsloot.
 • U krijgt juridische hulp in alle landen van de wereld als het conflict gaat over het verhalen van schade die een ander aan u heeft toegebracht, zonder dat er sprake is van een tussen u beiden gesloten overeenkomst. Ook krijgt u juridische hulp in alle landen van de wereld als er sprake is van een strafzaak. In alle overige gevallen krijgt u juridische hulp in Europa en de landen rond de Middellandse Zee. Maar alleen als het recht van één van deze landen van toepassing is en de rechter van één van deze landen over het conflict mag oordelen.
Lees hier de volledige voorwaarden van onze motorverzekering in pdf formaat.