Rechtsbijstand verzekering

 • Deskundige hulp
 • Gratis juridische helpdesk
 • Vrije advocaatkeuze tot € 6.000,-

Met de rechtsbijstandverzekering van Polis Pakket kunt u rekenen op de onafhankelijke en deskundige hulp van professionele juridische specialisten, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan.

Bereken mijn premie

Zekerheid bij juridische verschillen

Met onze rechtsbijstand verzekering staat u er niet alleen voor.

Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. Wat is uw positie? Wat moet u doen en wat vooral niet? Met onze rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op de deskundige hulp van professionele juridische specialisten, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan.

Premie berekenen

Bereken binnen 20 seconden uw premie. Naast een scherp tarief heeft Polis Pakket een uitgebreide dekking.

Bereken mijn premie

Ondersteuning nodig?

Heeft U een rechtsbijstand verzekering van Polis Pakket? Meld uw geschil/Zaak of juridische vraag rechtstreeks bij onze partner (ARAG).

Bel naar 033 - 4342350

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van onze rechtsbijstand verzekering

Bekijk voorwaarden
Welke dekkingen zijn er allemaal?

Onze rechtsbijstand verzekering kent 3 modules, A t/m C. De basisdekking van onze verzekering bestaat uit de Module A (Verkeer) & B (Consument & wonen). Dit geeft u dekking voor de meest gangbare geschillen. U mag altijd kosteloos gebruik maken van onze juridische helpdesk.


Juridische helpdesk (Standaard in basisdekking)

Heeft u een juridisch geschil en weet u niet of deze onder de dekking valt? Geen probleem. Via de eerstelijns hulp kunt u al uw juridische problemen kosteloos aan ons voorleggen, ook als achteraf blijkt dat u hier niet voor verzekerd bent. Twijfelt u of wilt u advies inwinnen? U kunt ons altijd kosteloos bellen of mailen!


Verkeer (Module A, standaard in basisdekking)

Uw hele gezin is verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Het maak niet uit op welke wijze u deelneemt aan het verkeer. U bent als bestuurder, inzittende, voetganger, trein- of vliegtuigpassagier wereldwijd verzekerd als zich een probleem voordoet.


Consument en wonen (Module B, standaard in basisdekking)

Geschillen over goederen of diensten die u als consument koopt, ook als u deze via internet heeft gekocht. Maar ook geschillen die te maken hebben met het gebruiken, kopen of verkopen van uw woning. Dit kan ook een huurwoning of vakantiewoning zijn die u voor uzelf gebruikt.


Inkomen (Module C, aanvullend mogelijk)

Uw inkomen wilt u veilig stellen. Het is immers de basis voor uw dagelijks bestaan. Tijdens een juridisch conflict rond uw inkomen kunt u geen extra kosten gebruiken. Of u nu wel of geen een vast dienstverband heeft, een uitkering ontvangt of van uw penioen geniet. Met deze aanvullende module heeft u recht op juridische bijstand bij conflicten romdom uw inkomen.

Wat is er exact verzekerd?

Hieronder vindt u per module wat verzekerd is en waar u recht op heeft bij een juridisch conflict.


Module A: Verkeer

Geldig Dit onderdeel Verkeer geldt voor de volgende situaties.
 • U neemt deel aan het verkeer, met of zonder vervoermiddel. Op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht.
 • U bent eigenaar van een vervoermiddel. Heeft u een auto die op naam van uw BV staat? En gebruikt u die vooral privé? Dan bent u ook verzekerd.
Verzekerde In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 1 voor wie deze verzekering geldt. Daarnaast zijn de volgende personen verzekerd.
 • Heeft u een ander toestemming gegeven om uw vervoermiddel te gebruiken? Dan is die ander ook verzekerd.
 • De passagiers van uw vervoermiddel.
 • Neemt u reisgenoten mee op vakantie? En heeft u de vakantie geboekt? Dan zijn de reisgenoten ook meeverzekerd voor de reis van en naar de vakantiebestemming.
Dekking U heeft recht op juridische hulp als u deelneemt aan het verkeer en een conflict heeft doordat een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt.
 • Iemand maakt een verkeersfout waardoor u schade heeft of gewond raakt.
 • Iemand maakt een andere fout waardoor uw vervoermiddel beschadigd raakt of waardoor u gewond raakt. Bijvoorbeeld schade aan uw auto doordat iemand de wasstraat niet goed heeft afgesteld. Of als u een ongeval krijgt door een reparatie die de garage niet goed heeft uitgevoerd.
 • Wordt u vervolgd voor ‘dood door schuld’ of ‘letsel door schuld’? Dan krijgt u direct juridische hulp van ons. In hoofdstuk 12 van de algemene regels leest u de voorwaarden voor onze hulp in strafbare zaken.
 • De overheid neemt u uw rijbewijs af omdat de overheid vindt dat u niet meer geschikt bent om te rijden. En de overheid doet dit niet met een strafzaak.
 • Als uw conflict gaat over een van de volgende contracten van uw motorrijtuig:
  • Een koopcontract
  • Een verkoopcontract
  • Een reparatie
  • De verzekering van uw motorrijtuig
Niet verzekerd In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 11 wanneer u geen juridische hulp krijgt. Daarnaast heeft u ook in de volgende gevallen geen recht op juridische hulp.
 • Als u het vervoermiddel volgens de wet niet mag besturen. Bijvoorbeeld omdat u alcohol heeft gedronken of bepaalde medicijnen of drugs heeft gebruikt.
 • Als u deelneemt aan snelheidswedstrijden of behendigheidswedstrijden.
 • Als u het vervoermiddel gebruikt om er uw beroep mee uit te oefenen. U gebruikt het bijvoorbeeld als taxi of lesauto. Voor deze situatie kunt u het onderdeel Verkeer afsluiten van de ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt.
 • Als u een conflict heeft over een tweedehands auto of een ander tweedehands motorrijtuig. En u heeft deze gekocht zonder BOVAG-garantie of een schriftelijke garantie van een erkende dealer.
Verzekeringsgebied U bent in alle landen van de wereld verzekerd. Maar heeft u een conflict over een contract? Dan bent u alleen in de landen van de Europese Unie verzekerd.
Wachttijd Geen

Module B: Consument en wonen

Verzekerde In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 1 voor wie deze verzekering geldt. Dit onderdeel Consument & Wonen geldt in privésituaties.
 • U bent verzekerd bij alles wat u doet om op te komen voor uw belangen en die van uw gezinsleden. Maar niet bij wat u doet terwijl u met een beroep of bedrijf bezig bent. Of bij iets anders wat u doet waarmee u inkomsten verwerft.
 • Neemt u reisgenoten mee op vakantie? En heeft u de vakantie geboekt? Dan zijn de reisgenoten ook meeverzekerd voor de reis van en naar de vakantiebestemming. Bijvoorbeeld als u problemen krijgt met een vakantiehuisje dat u heeft gehuurd. Of met een reisverzekering die u heeft afgesloten.
Dekking U heeft recht op juridische hulp in de volgende situaties.
 • Als iemand een onrechtmatige daad tegen u heeft gepleegd. Dus als iemand iets doet of juist niet doet, waardoor u schade heeft. Of als iemand daarmee dreigt.
 • Als u als consument een overeenkomst sluit en de ander houdt zich niet aan deze overeenkomst. Daarbij maakt het niet uit of u die overeenkomst mondeling, schriftelijk of via internet heeft afgesloten. Hieronder leest u wanneer u bijvoorbeeld een overeenkomst heeft.
 • Als u een woning huurt om zelf in te gaan wonen en u krijgt een conflict over de huurovereenkomst. Of als u vertrekt uit een huurwoning en u krijgt een conflict over de huurovereenkomst.
 • Als u een woning wilt kopen om zelf in te gaan wonen en u krijgt hierover een conflict, nog vóór u de koopovereenkomst heeft getekend. Of als u een woning laat bouwen om zelf in te gaan wonen en u krijgt hierover een conflict, nog vóór u de aanneemovereenkomst heeft getekend.
 • Let op: Laat op uw polis uw woonsituatie veranderen direct nadat u zo’n koop- overeenkomst of aanneemovereenkomst heeft getekend. Anders bent u niet verzekerd voor conflicten over uw eigen woning.
 • Als u een conflict krijgt met uw buren. Bijvoorbeeld over een boom die dichtbij uw grond staat.
 • Als u een conflict krijgt met de overheid over een concrete beslissing over uzelf.
 • U krijgt een conflict dat te maken heeft met personen- en familierecht. Bijvoorbeeld met adoptie of curatele.
 • Let op: we verzekeren niet alle conflicten die te maken hebben met personen- en familierecht. Verder hieronder leest u voor welke conflicten u geen juridische hulp krijgt.
 • U krijgt een conflict als bestuurder van een vereniging of stichting.
 • Let op:: dit geldt alleen als u daarvoor niet betaald wordt.
 • U bent zelf erfgenaam. En u krijgt een conflict met een andere erfgenaam of met de uitvoerder van het testament. En dit conflict gaat over de verdeling van een erfenis. Maar was de persoon die de erfenis nalaat, al overleden toen dit onderdeel van de verzekering begon? Dan heeft u geen recht op juridische hulp.
 • U wordt vervolgd voor ‘dood door schuld’ of voor ‘letsel door schuld’. In hoofdstuk 12 van de algemene regels leest u onze voorwaarden voor hulp in strafbare zaken.
 • Iemand beweert dat u een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dus dat u iets heeft gedaan of juist niet heeft gedaan waardoor hij schade heeft. En deze persoon wil een schadevergoeding van u. U krijgt in deze situatie juridische hulp als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • U heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) voor privépersonen en
  • de WA-verzekeraar vergoedt de schade niet omdat dat niet hoeft volgens de voorwaarden van de WA-verzekering en
  • u vindt zelf dat u geen fout heeft gemaakt. Of dat u niets aan uw fout kon doen.
  U krijgt juridische hulp van ons totdat een juridische procedure begint. Beslist de rechter dat u de schade niet hoeft te vergoeden? En kan die uitkomst niet meer veranderen? Dan vergoeden we alsnog de kosten van de procedure.

Eigen woning
Staat op uw polis dat uw verzekering geldt voor conflicten over uw eigen woning? Dan krijgt u ook juridische hulp in de volgende situaties.
 • Als u een conflict krijgt over een overeenkomst voor uw eigen woning. En u gebruikt die woning alleen voor uzelf. U krijgt bijvoorbeeld een conflict over de koop, de verkoop of over werk dat u iemand aan de woning laat doen.
 • Bij uw eigen woning horen ook:
  • De bouwgrond voor uw nieuwe woning.
  • De volkstuin die u voor uzelf gebruikt.
  • Uw stacaravan of woonboot. Die moeten wel een vaste standplaats of ligplaats in Nederland hebben.
  • Als u een conflict krijgt over een van de volgende beslissingen van de overheid:
  • Over een bouwvergunning of een milieuvergunning.
  • Een beslissing die direct invloed heeft op hoe u woont. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een vergunning voor een verbouwing. Of een beslissing over onteigening.
Niet verzekerd In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 11 wanneer u geen juridische hulp krijgt. Daarnaast heeft u ook in de volgende gevallen geen recht op juridische hulp.
 • Als u een conflict heeft over een andere woning dan hierboven bij 2c en bij Eigen woning staat, of over andere gebouwen of grond.
 • Als u een conflict heeft over iets wat u verhuurt.
 • Als uw conflict te maken heeft met een motorrijtuig. Voor dit soort conflicten kunt u het onderdeel Verkeer afsluiten.
 • Als uw conflict te maken heeft met vermogensbeheer. Bijvoorbeeld met aandelen, opties, obligaties, spaardeposito’s of waardepapieren. Of met de contracten die daarover gaan. Bijvoorbeeld als u een verkeerd advies heeft gekregen of misleid bent door een adviseur.
 • Als uw conflict te maken heeft met een kansspel of prijsvraag.
 • Als uw conflict te maken heeft met geld dat u heeft uitgeleend.
 • Voor alles wat te maken heeft met:
  • Echtscheiding
  • Scheiding van tafel en bed
  • Stoppen met samenleven met een ander
  • Huwelijkse voorwaarden
  Let op: u krijgt ook geen juridische hulp als uw conflict te maken heeft met de gevolgen van de vier punten hierboven. Zoals conflicten over alimentatie of over een omgangsregeling met uw kind. Of conflicten met uw echtscheidingsadvocaat.
Verzekeringsgebied U bent verzekerd in de landen van de Europese Unie. Maar gaat uw conflict over een woning? Dan moet die woning in Nederland staan.
Wachttijd Geen

Module C: Inkomen

Verzekerde Dit onderdeel geldt voor u als particulier. In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 1 voor wie deze verzekering geldt. Dit onderdeel Inkomen geldt voor u in de rol van particulier. U bent verzekerd bij alles wat u doet om op te komen voor uw belangen en die van uw gezinsleden. Maar niet bij wat u doet terwijl u met een beroep of bedrijf bezig bent. Of bij iets anders wat u doet waarmee u inkomsten verwerft. U kunt dit onderdeel gebruiken als u een conflict heeft in een van de volgende rollen.
 • U bent werknemer of ex-werknemer. U werkt of werkte in loondienst of als ambtenaar.
 • U krijgt een sociale uitkering of een sociale verzekeringsuitkering.
 • U krijgt pensioen.
Dekking U heeft recht op juridische hulp in de volgende situaties.
 • Als uw conflict te maken heeft met de arbeidsovereenkomst met uw werkgever of ex-werkgever. Bij die arbeidsovereenkomst kunnen ook opties of aandelen van het bedrijf horen.
 • Als u een conflict krijgt dat te maken heeft met uw aanstelling als ambtenaar.
 • Als u een conflict krijgt over de manier waarop u uw werk doet of heeft gedaan. En u wilt zich daartegen verdedigen. Beweert iemand dat u niet volgens de beroepsregels heeft gehandeld die voor uw beroep gelden? En dient hij daarom een klacht in? Dan geven we u direct juridische hulp bij het behandelen van de klacht. Ook als deze klacht wordt behandeld volgens de regels van het strafrecht. In hoofdstuk 12 van de algemene regels leest u onze voorwaarden voor hulp in strafbare zaken.
 • Als u een conflict krijgt over een sociale verzekeringsuitkering of een sociale voorziening.
 • Als u een conflict krijgt over pensioenaanspraken of een pensioenuitkering.
Niet verzekerd In de algemene regels leest u bij hoofdstuk 11 wanneer u geen juridische hulp krijgt. Daarnaast heeft u ook in de volgende gevallen geen recht op juridische hulp.
 • Als uw conflict gaat over iets wat u doet terwijl u met een vrij beroep of bedrijf bezig bent. Of bij iets anders wat u doet waarmee u inkomsten verwerft buiten loondienst.
 • Als uw conflict gaat over uw rol als bestuurder van een bedrijf, stichting, vereniging of andere rechtspersoon. En de tegenpartij beweert dat u onjuist heeft gehandeld als bestuurder.
 • U bent door aandeelhouders benoemd tot statutair directeur van het bedrijf waar u werkt.
Verzekeringsgebied U bent verzekerd in de landen van de Europese Unie.
Wachttijd Geen
Wanneer heeft u nu een rechtsbijstand verzekering nodig?

Een rechtsbijstand verzekering heeft u beslist nodig hoor je regelmatig. Maar wanneer maakt u nu gebruik van een rechtsbijstand verzekering?


Rechtsbijstand komt bijvoorbeeld van pas bij:

 • Een juridisch geschil met uw buurman over die 'te hoge' boom die hij niet wil kappen.
 • Uw werkgever die van u af wilt en ten onrechte een ontslagprocedure is gestart.
 • Een juridisch geschil met de overheid die u 'onterecht' geen vergunning wil verlenen voor de uitbouw die er toch echt moet komen.
 • Het verhalen van letselschade, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval of een medische fout.

Onze voordelen

 • Online afsluiten
 • Geen poliskosten
 • Telefonisch bereikbaar
 • 14 Dagen bedenktijd

Rechtsbijstandverzekering

 • Gratis juridische helpdesk
 • Zelf uw dekking kiezen
 • Ruime dekking
 • Altijd hulp van een jurist

Voordelen ARAG

 • Team van 450 juristen
 • Eenvoudig uw zaak aanmelden
 • Onafhankelijk, dus ook voor geschillen met uw verzekeraar (ons)
 • Ruime ervaring en expertise

Online afsluiten

Doordat u zelf uw verzekering online afsluit en zelf veel online regelt kunnen wij de kosten laag houden. Door de vergevorderde automatisering kunnen wij u snel en eenvoudig van dienst zijn. U ontvangt van ons direct een bericht met uw polisvoorwaarden. Wordt uw verzekering niet direct online geaccepteerd dan houden wij u op de hoogte.

Telefonisch bereikbaar

U sluit uw verzekeringen online af en u kunt veel online zelf regelen. Mocht u nog vragen hebben of er zelf niet uitkomen? Dan staat er deskundig team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Onze klantenservice kent ruime openingstijden en lossen graag uw problemen op.

Geen poliskosten

U betaald bij ons geen polis kosten of administratie kosten. De prijzen die wij u tonen zijn inclusief alle belastingen. U ontvangt achteraf geen verrassingen en weet direct waar u aan toe bent.

14 Dagen bedenktijd

Voor al onze verzekeringen geldt dat u 14 dagen bedenktijd heeft. Bent u achteraf niet tevreden over onze dienst of product? Dan kunt u kosteloos, zonder opgaaf van redenen, uw verzekering annuleren. Wij doen dan alsof uw verzekering nooit bestaan heeft.

25 maart 2022
Samenwonend met kinderen
5× Nuttig
1
Niet bereikbaar

Nu de 3e week dat ik contact probeer te krijgen over mijn verzekering. Telefonisch niet of slecht bereikbaar, geen reactie op email of contact formulieren.

26 januari 2022
Senior
4× Nuttig
1
0% Communicatief

Niets, er volgt geen enkele reactie op mails. De telefonisch informatie welke verstrekt wordt is onjuist, en wordt, -na verzoek mijnerzijds-, niet op mail gestuurd.

Bijna een half jaar wachten op "Niets", en nog steeds niets geregeld.

12 oktober 2021
Alleenstaand
4× Nuttig
2
Belachelijke behandeling

De enorme laksheid. Word nooit teruggebeld,niet reageren op mails, en beloftes maken die niet uitkomen

De conflicten waarvoor we hulp bieden, staan steeds precies in deze voorwaarden. U vindt ze in deze algemene regels en bij het onderdeel waarvoor u verzekerd bent. Voor andere conflicten bieden we geen hulp.

Daarnaast krijgt u geen juridische hulp van ons in de volgende situaties. Wij vergoeden dan ook geen kosten.

A. U vraagt een ander om u te helpen bij uw conflict. Bijvoorbeeld een advocaat. En u heeft daarvoor geen toestemming gevraagd aan ons.

B. U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.

C. Meldt u uw conflict later dan een maand nadat deze verzekering gestopt is? Dan heeft u helemaal geen recht meer op onze hulp.

D. U geeft ons verkeerde informatie.

E. U geeft ons niet alle hulp of informatie die wij nodig hebben van u om uw conflict te kunnen beoordelen of behandelen.

F. U behandelt de tegenpartij, ons of anderen die wij hebben ingeschakeld niet zoals het hoort. U gedraagt zich bijvoorbeeld bedreigend of beledigend. Of u doet iets wat in de samenleving als heel ongepast wordt beschouwd.

G. Uw conflict gaat om een bedrag van € 175 of minder. Daarbij tellen rente en kosten om het bedrag te incasseren niet mee. Let op: voor het onderdeel Verkeer geldt geen minimumbedrag.

H. Uw conflict heeft ermee te maken dat u een bedrijf of praktijk wilt beginnen.

I. Uw conflict gaat over een pleziervaartuig of een luchtvaartuig dat van u is.

J. Uw conflict heeft te maken met belastingrecht.

K. Uw conflict heeft ermee te maken dat u het niet eens bent met wetten of regels van de overheid. Wetten of regels die nu gelden of die in de toekomst gaan gelden.

L. Uw conflict heeft ermee te maken dat u een schuld niet kunt betalen. Bijvoorbeeld:
 • Iemand heeft uw faillissement aangevraagd.
 • U heeft surseance (uitstel) van betaling gekregen.

M. Uw conflict heeft te maken met een natuurramp of atoomkernreactie.

N. U heeft een conflict waarbij u eerst niet betrokken was, maar nu wel. Bijvoorbeeld doordat u een schuld of een vordering van iemand heeft overgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een erfenis. Of doordat u borg heeft gestaan voor iemand anders. Een schuld is geld dat u nog aan iemand moet betalen, of iets anders waarop iemand nog recht heeft. Een vordering is geld dat iemand nog aan u moet betalen, of iets anders waarop u nog recht heeft.

O. Uw conflict heeft te maken met industriële of intellectuele eigendomsrechten. Bijvoorbeeld met auteursrecht of octrooirecht.

P. Uw conflict heeft te maken met iets wat u deed of juist niet deed. En u wist of kon weten dat u daardoor een conflict zou krijgen. En dat u daardoor juridische hulp nodig zou hebben.

Q. Uw conflict heeft te maken met deze Rechtsbijstandverzekering. Bijvoorbeeld met de premie. Of waarvoor we wel en niet hulp geven of betalen.

R. Uw conflict heeft te maken met terrorisme. In de voorwaarden vindt u de regels die bij terrorisme gelden. Die regels heten ‘Clausuleblad Terrorismedekking’.

S. Uw conflict heeft te maken met molest. In de voorwaarden leest u wat we daarmee bedoelen.
Wij hanteren geen wachttijd, wel zijn er een aantal voorwaarden.

U krijgt juridische hulp als u die nodig heeft bij een conflict. En als dat een conflict is waarvoor u bij ons verzekerd bent. We hebben een paar eisen voordat we u helpen:
 • U wist niet dat u een conflict zou krijgen toen u de verzekering afsloot. En u kon toen ook niet weten dat u een conflict zou krijgen. Of u wist niet dat u een conflict zou krijgen toen u een extra onderdeel afsloot, en u kon dat toen ook niet weten.
 • Er is altijd een moment waarop een conflict ontstaat. Maar daarvóór gebeuren er dingen die leiden tot een conflict. Dat zijn de gebeurtenissen. De eerste van die gebeurtenissen zien we als de oorzaak van het conflict. Onze eis is dat u deze verzekering of het extra onderdeel al had afgesloten en dat daarna pas die eerste gebeurtenis plaatsvond.
 • De eerste gebeurtenis én het conflict moeten na het begin van de verzekering plaatsvinden. En vóór de einddatum. Alleen dan krijgt u juridische hulp.

Staat op de polis ‘alleenstaand’? Dan geldt deze verzekering alleen voor de persoon die de verzekering heeft afgesloten. Staat er geen ‘alleenstaand’ op de polis? Dan geldt deze verzekering voor de persoon die de verzekering heeft afgesloten en daarnaast voor de personen hieronder. Deze personen hebben wel toestemming nodig van de persoon die de verzekering heeft afgesloten als zij de verzekering gebruiken.
 • De partner met wie deze persoon in een huis woont.
 • De kinderen die in hetzelfde huis wonen.
 • De kinderen die ergens anders wonen voor een dagstudie.
 • De kinderen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen.
 • Au pairs die bij deze persoon in huis wonen.
 • Overlijdt een verzekerde door een ongeval? En was juridische hulp voor dat ongeval bij ons verzekerd? Dan kunnen zijn nabestaanden deze verzekering gebruiken om een schadevergoeding te eisen.

Let op: Heeft u een conflict met een ander voor wie deze verzekering ook geldt? Dan kunt u geen van beiden deze verzekering gebruiken. Bij een aantal onderdelen verzekeren we ook andere personen. In de voorwaarden leest u per onderdeel welke dat zijn.

Hulp nodig?

Wij staan voor u klaar!

Naar de klantenservice

Veel gestelde vragen

040 - 851 37 52

Momenteel gesloten

Klantenwaardering 6.3

Meer over klanttevredenheid